‹ Creators

Kageya Kichibei


1 1
1 Previous Next

Oniazami Kiyokichi and Izayoi Osaya Travelling
Oniazami Kiyokichi and Izayoi Osaya Travelling Title
1859 (late Edo) Period
95.774 Accession