‹ Creators

Kato Tomotaro


1 1
1 Previous Next

Vase with Dragon
Vase with Dragon Title
ca. 1915 (Taisho) Period
49.1636 Accession