‹ Creators

Omiya Heihachi


1 1
1 Previous Next

Arashi Kanjuro as Giheiji in Mud
Arashi Kanjuro as Giheiji in Mud Title
ca. 1821-1841 (late Edo) Period
95.473 Accession
Bando Mitsugoro III and Autumn Grasses
Bando Mitsugoro III and Autumn Grasses Title
ca. 1821-1831 (late Edo) Period
95.474 Accession
Shin Yoshiwara Nakanocho Sakura no zu
Shin Yoshiwara Nakanocho Sakura no zu Title
1794-1832 (late Edo) Period
95.395 Accession