‹ Creators

Tokuriki Tomikichiro


1 1
1 Previous Next

Soba Noodle Stand at Night
Soba Noodle Stand at Night Title
1950 (Showa) Period
95.788 Accession