‹ Creators

Toyohide


1 1
1 Previous Next

Kataoka Gado II as Kingoro Gazes at a Spirit Fire
Kataoka Gado II as Kingoro Gazes at a Spirit Fire Title
ca. 1839-1841 (late Edo) Period
95.604 Accession