‹ Tags

apollo


1 1
1 Previous Next

Apollino
Apollino Title
18th century Period
54.1691 Accession
apollo, venetian, bronze, nude, quiver Tags
Apollo
Apollo Title
359-336 BC Period
59.533 Accession
apollo, ancient greece, coin, gold Tags
Apollo and Marsyas
Apollo and Marsyas Title
ca. 1640 (Baroque) Period
71.476 Accession
myth, ivory, satyr, apollo, flaying, lyre, pipes Tags
Apollo Victorious over the Python
Apollo Victorious over the Python Title
1591 (Renaissance) Period
27.302 Accession
arrows, bow, archery, sagitarrius, apollo, naked, weird, for, just Tags
Bowl with Apollo and Daphne
Bowl with Apollo and Daphne Title
ca. 1530 (Renaissance) Period
48.1326 Accession
ceramics, maiolica, italian, apollo, daphne, plate, laurel Tags
Bust of Apollo
Bust of Apollo Title
ca. 1710-1720 Period
27.404 Accession
bust, apollo, god, myth, bronze, sculpture Tags
The Children of Niobe Killed by Diana
The Children of Niobe Killed by Diana Title
n.d. Period
37.2786 Accession
children, delacroix, diana, drawing, france, legend, mythology, nude, sketch, apollo, artemis, leto, niobe Tags