‹ Tags

bighead


1 1
1 Previous Next

Kashira with Yamabushi Tengu Mask
Kashira with Yamabushi Tengu Mask Title
19th century (?) (Edo-Meiji) Period
51.1140 Accession
mask, bighead Tags
Mask
Mask Title
1450-1521 (Late Postclassic) Period
2009.20.1 Accession
mask, bighead Tags