← Creators

Eugenia White Blake


1 1
1 Previous Next

Portrait of Mrs. Francis Stanton Blake (Eugenia White Blake)
Portrait of Mrs. Francis Stanton Blake (Eugenia White Blake) Title
Period
fan, eveningdress Tags