← Tags

albarello


1 1
1 Previous Next

"Albarello" with a Shepherdess Lifting Her Skirt
"Albarello" with a Shepherdess Lifting Her Skirt Title
ca. 1500-1520 (Renaissance) Period
48.2234 Accession
albarello, ceramic, lady, shepherdess, skirt, vase, ocean, maiolica, italian, fat, naked Tags