← Tags

ashiyuki


1 1
1 Previous Next

Arashi Kitsusaburo II Attacks Fujikawa Tomokichi I
Arashi Kitsusaburo II Attacks Fujikawa Tomokichi I Title
1822-1828 (late Edo) Period
95.125 Accession
japan, gigado, ashiyuki Tags