← Tags

gazelle


1 1
1 Previous Next

Gazelle of Ethiopia
Gazelle of Ethiopia Title
19th century Period
27.31 Accession
gazelle, animal, sculpture, bronze Tags