← Tags

quran


1 1
1 Previous Next

Qur'an
Qur'an Title
5th century AH/AD 11th century-6th century AH/AD 12th century (Abbasid) Period
W.555 Accession
quran Tags
Qur'an
Qur'an Title
11th century AH/AD 17th century (Safavid) Period
W.569 Accession
quran Tags
Qur'an
Qur'an Title
15th century (Timurid) Period
W.563 Accession
quran, spanningempires Tags