← Creators

Amishima Kamekichi


1 1
1 Previous Next

Waga dainigun Ikaiei hodai senryo no zu
Waga dainigun Ikaiei hodai senryo no zu Title
1895 (Meiji) Period
95.689 Accession