Showing 2 results
Sort by:
Items per page:
Image for Ichikawa Ichizo II as Sakata Zohachi, Sawamura Tanosuke II as Hana no ya Yaegiri

Ichikawa Ichizo II as Sakata Zohachi, Sawamura Tanosuke II as Hana no ya Yaegiri

ca. 1814-1817 (late Edo)
95.294
View Details
Image for Arashi Kitsusaburo II Attacks Fujikawa Tomokichi I

Arashi Kitsusaburo II Attacks Fujikawa Tomokichi I

1822-1828 (late Edo)
95.125
View Details