← Creators

Gotô Mitsumasa


1 1
1 Previous Next

Fuchi with Heron and Autumn Flowers
Fuchi with Heron and Autumn Flowers Title
Period
Kashira with Sparrow and Orchid
Kashira with Sparrow and Orchid Title
Period
creature Tags
Tsuba with a Chinese Lion on Rocks under Peonies
Tsuba with a Chinese Lion on Rocks under Peonies Title
Period
Tsuba with Clams and Conch
Tsuba with Clams and Conch Title
Period