← Creators

Kashira Yoshihide


1 1
1 Previous Next

Mounted wakizashi en suite with tsuba, saya and tsuka (includes 51.1160.1-51.1160.4)
Mounted wakizashi en suite with tsuba, saya and tsuka (includes 51.1160.1-51.1160.4) Title
Period