← Creators

Ichiyôsai Hironao


1 1
1 Previous Next

Tsuba with Chokaro and Mule Leaving the Gourd
Tsuba with Chokaro and Mule Leaving the Gourd Title
Period
Tsuba with Taikobo (Ch. Tai Gongwong) Fishing without Bait
Tsuba with Taikobo (Ch. Tai Gongwong) Fishing without Bait Title
Period