Showing 147 results
Sort by:
Items per page:
Image for Bando Mitsugoro III (or IV) as Daruma

Bando Mitsugoro III (or IV) as Daruma

before 1842 (late Edo)
95.108
View Details
Image for Onoe Kikugoro III as Hisayoshi

Onoe Kikugoro III as Hisayoshi

1814-1849 (late Edo)
95.416
View Details
Image for Tsuzoku Suikoden goketsu hyaku-hachi-nin no hitori

Tsuzoku Suikoden goketsu hyaku-hachi-nin no hitori

ca. 1827-30 (late Edo)
95.107
View Details
Image for Tzusoku Suikoden goketsu hyaku-hachi-nin no hitori

Tzusoku Suikoden goketsu hyaku-hachi-nin no hitori

ca. 1827-30 (late Edo)
95.177
View Details
Image for Tsuzoki Suikoden goketsu hyaku-hachi-nin no hitori

Tsuzoki Suikoden goketsu hyaku-hachi-nin no hitori

ca. 1827-30 (late Edo)
95.512
View Details
Image for Sawamura Tossho I as Yahata no Mitsugoro

Sawamura Tossho I as Yahata no Mitsugoro

ca. 1831-1842 (late Edo)
95.414
View Details
Image for Yobu hakkei

Yobu hakkei

ca. 1836 (late Edo)
95.109
View Details
Image for Iwai Hanshiro V as a woman with umbrella

Iwai Hanshiro V as a woman with umbrella

Ca. 1830-32 (late Edo)
95.514
View Details
Image for Ryakuo nenju Enya Hangan kashi nanaki

Ryakuo nenju Enya Hangan kashi nanaki

ca. 1843-1845 (late Edo)
95.188
View Details
Image for Bando Mitsugoro III or IV and Sawamura Tossho I as warriors

Bando Mitsugoro III or IV and Sawamura Tossho I as warriors

Kuwamasa(?) Publisher
1831-1832 (late Edo)
95.182A
View Details
Image for Bando Mitsugoro III or IV and Sawamura Tossho I as warriors

Bando Mitsugoro III or IV and Sawamura Tossho I as warriors

Kuwamasa(?) Publisher
1831-1832 (late Edo)
95.182B
View Details
Image for Dan-no-ura tataki no zu

Dan-no-ura tataki no zu

ca. 1844 (late Edo)
95.330
View Details
Image for Kuwana: The Story of the Sailor Tokuzō

Kuwana: The Story of the Sailor Tokuzō

ca. 1845-1846 (late Edo)
95.585
View Details
Image for Tokaido gojusan tsui

Tokaido gojusan tsui

ca. 1845-1846 (late Edo)
95.594
View Details
Image for Tokaido gojusan tsui

Tokaido gojusan tsui

ca. 1845 (late Edo)
95.568
View Details
Image for Tokaido gojusan tsui

Tokaido gojusan tsui

ca. 1845 (late Edo)
95.564
View Details
Image for Ogura nazorae hyakunin isshu

Ogura nazorae hyakunin isshu

ca. 1845-1846 (late Edo)
95.100
View Details
Image for Ogura nazorae hyakunin isshu

Ogura nazorae hyakunin isshu

ca. 1845-1846 (late Edo)
95.101
View Details
Image for Tokaido gojusan tsui

Tokaido gojusan tsui

ca. 1845 (late Edo)
95.547
View Details
Image for Tokaido gojusan tsui

Tokaido gojusan tsui

ca. 1845-1846 (late Edo)
95.572
View Details
Image for Tokaido gojusan tsui

Tokaido gojusan tsui

ca. 1845-1846 (late Edo)
95.592
View Details
Image for Tokaido gojusan tsui

Tokaido gojusan tsui

ca. 1845-1846 (late Edo)
95.565
View Details
Image for Tokaido gojusan tsui

Tokaido gojusan tsui

ca. 1845-1846 (late Edo)
95.593
View Details
Image for Tokaido gojusan tsui

Tokaido gojusan tsui

ca. 1845-1846 (late Edo)
95.595
View Details
Image for Tokuda Magodayū Shigemori

Tokuda Magodayū Shigemori

ca. 1847 (late Edo)
95.41
View Details
Image for Seichu gishi den

Seichu gishi den

ca. 1847-1848 (late Edo)
95.484
View Details
Image for Kataki uchi chuko den

Kataki uchi chuko den

ca. 1847-1848 (late Edo)
95.415
View Details
Image for Nakamura Utaemon III or IV as Jirosaku

Nakamura Utaemon III or IV as Jirosaku

Aritaya Kiyoemon Publisher
Ca. 1835-42 (late Edo)
95.172
View Details
Image for Kanadehon chushingura

Kanadehon chushingura

ca. 1849-1853 (late Edo)
95.333
View Details
Image for Kanadehon chushingura

Kanadehon chushingura

ca. 1849-1853 (late Edo)
95.333.1
View Details
Image for Kanadehon chushingura

Kanadehon chushingura

ca. 1849-1853 (late Edo)
95.333.2
View Details
Image for A Bandit Wizard Attacks Raiko

A Bandit Wizard Attacks Raiko

ca. 1851-1852 (late Edo)
95.334
View Details