‹ Creators

Utagawa Kuniyoshi


1 3
1 Previous Next

A Bandit Wizard Attacks Raiko
A Bandit Wizard Attacks Raiko Title
ca. 1851-1852 (late Edo) Period
95.334 Accession
Bando Mitsugoro III (or IV) as Daruma
Bando Mitsugoro III (or IV) as Daruma Title
before 1842 (late Edo) Period
95.108 Accession
Dan-no-ura tataki no zu
Dan-no-ura tataki no zu Title
ca. 1844 (late Edo) Period
95.330 Accession
ghost Tags
Edo nishiki imayo kunizukushi
Edo nishiki imayo kunizukushi Title
1852 (late Edo) Period
95.487 Accession
Figure Drinking on a Tavern Terrace at Night
Figure Drinking on a Tavern Terrace at Night Title
1852 (late Edo) Period
95.105 Accession
Fourteen Actors
Fourteen Actors Title
1840-1842 (late Edo) Period
95.515 Accession
Fuji susano Soga kyodai hommo togeru zu
Fuji susano Soga kyodai hommo togeru zu Title
1845 (late Edo) Period
95.518 Accession
Genjigumo ukiyo-e awase
Genjigumo ukiyo-e awase Title
1845-46 (late Edo) Period
95.110 Accession
Genjigumo ukiyo-e awase
Genjigumo ukiyo-e awase Title
1845-46 (late Edo) Period
95.104 Accession
Genjigumo ukiyo-e awase
Genjigumo ukiyo-e awase Title
1845-46 (late Edo) Period
95.99 Accession
Honcho buyu kagami
Honcho buyu kagami Title
1849-1851 (late Edo) Period
95.413 Accession
Honcho eiyu kagami
Honcho eiyu kagami Title
1858 (late Edo) Period
95.338 Accession
Juni dan zoku Kanadehon chushingura
Juni dan zoku Kanadehon chushingura Title
1852 (late Edo) Period
95.751 Accession
Kanadehon chushingura
Kanadehon chushingura Title
1854-1855 (late Edo) Period
95.112 Accession
Kanadehon chushingura
Kanadehon chushingura Title
1854-1855 (late Edo) Period
95.115 Accession
chushingura Tags
Kanadehon chushingura
Kanadehon chushingura Title
1854-1855 (late Edo) Period
95.113 Accession
Kanadehon chushingura
Kanadehon chushingura Title
1854-1855 (late Edo) Period
95.123 Accession
Kanadehon chushingura
Kanadehon chushingura Title
1854-1855 (late Edo) Period
95.119 Accession
Kanadehon chushingura
Kanadehon chushingura Title
1854-1855 (late Edo) Period
95.122 Accession
Kanadehon chushingura
Kanadehon chushingura Title
ca. 1849-1853 (late Edo) Period
95.333 Accession
Kanadehon chushingura
Kanadehon chushingura Title
1854-1855 (late Edo) Period
95.120 Accession
Kanadehon chushingura
Kanadehon chushingura Title
1854-1855 (late Edo) Period
95.117 Accession
Kanadehon chushingura
Kanadehon chushingura Title
1854-1855 (late Edo) Period
95.118 Accession
Kanadehon chushingura
Kanadehon chushingura Title
1854-55 (late Edo) Period
95.116 Accession
Kanadehon chushingura
Kanadehon chushingura Title
1854-1855 (late Edo) Period
95.114 Accession
Kanadehon chushingura
Kanadehon chushingura Title
ca. 1849-1853 (late Edo) Period
95.333.1 Accession
Kanadehon chushingura
Kanadehon chushingura Title
ca. 1849-1853 (late Edo) Period
95.333.2 Accession
Kataki uchi chuko den
Kataki uchi chuko den Title
ca. 1847-1848 (late Edo) Period
95.415 Accession
Kisokaido rokujuku tsugi no uchi
Kisokaido rokujuku tsugi no uchi Title
1852 (late Edo) Period
95.102 Accession
Minamoto no Yoritomo Ishibashiyama hata age kassen
Minamoto no Yoritomo Ishibashiyama hata age kassen Title
1855 (late Edo) Period
95.336 Accession
Mitate junishi no uchi
Mitate junishi no uchi Title
1852 (late Edo) Period
95.486 Accession
Mitate junishi no uchi
Mitate junishi no uchi Title
1852 (late Edo) Period
95.485 Accession
utagawa, mitate, fugen Tags
Mitate junishi no uchi
Mitate junishi no uchi Title
1852 (late Edo) Period
95.749 Accession
painting Tags
Nanatsu iroha Toto Fuji zukushi
Nanatsu iroha Toto Fuji zukushi Title
1852 (late Edo) Period
95.750 Accession
Narukami
Narukami Title
ca. 1851-1853 (late Edo) Period
95.748 Accession
narukami Tags
Ogura nazorae hyakunin isshu
Ogura nazorae hyakunin isshu Title
ca. 1845-1846 (late Edo) Period
95.100 Accession
Ogura nazorae hyakunin isshu
Ogura nazorae hyakunin isshu Title
ca. 1845-1846 (late Edo) Period
95.101 Accession
Onoe Kikugoro III as Hisayoshi
Onoe Kikugoro III as Hisayoshi Title
1814-1849 (late Edo) Period
95.416 Accession
Ryakuo nenju Enya Hangan kashi nanaki
Ryakuo nenju Enya Hangan kashi nanaki Title
ca. 1843-1845 (late Edo) Period
95.188 Accession
Ryogoku yuryo hanabi no kokei
Ryogoku yuryo hanabi no kokei Title
1854 (late Edo) Period
95.389 Accession
Sasaki Genryu in a Sword Fight on a Beach
Sasaki Genryu in a Sword Fight on a Beach Title
1856 (late Edo) Period
95.337 Accession
Sawamura Tossho I as Yahata no Mitsugoro
Sawamura Tossho I as Yahata no Mitsugoro Title
ca. 1831-1842 (late Edo) Period
95.414 Accession
Seichi gishi den
Seichi gishi den Title
1847-1848 (late Edo) Period
95.33 Accession
Seichu gishi den
Seichu gishi den Title
1847-1848 (late Edo) Period
95.53 Accession
Seichu gishi den
Seichu gishi den Title
1847-1848 (late Edo) Period
95.45 Accession
Seichu gishi den
Seichu gishi den Title
1847-1848 (late Edo) Period
95.23 Accession
Seichu gishi den
Seichu gishi den Title
1847-1848 (late Edo) Period
95.15 Accession
Seichu gishi den
Seichu gishi den Title
1847-1848 (late Edo) Period
95.7 Accession
Seichu gishi den
Seichu gishi den Title
1847-1848 (late Edo) Period
95.17 Accession
Seichu gishi den
Seichu gishi den Title
1847-1848 (late Edo) Period
95.12 Accession
Page 0 Page 2